Flyguppvisningar

Flyguppvisningar i Sverige

En flyguppvisning är en tillställning som syftar till att underhålla en publik. Samtidigt har arrangören en möjlighet att visa upp flygplansmodeller av olika slag. I Sverige har flyguppvisningarna anor mer än hundra år tillbaka i tiden vilket är Svenska aeronautiska sällskapets förtjänst. Sällskapet bildades i början av 1900-talet och arrangerade år 1910 den första flyguppvisningen i större stil i vårt land. Denna kallades Flygveckan i Sverige och blev en stor framgång som drog en åskådarskara på runt 50 000 människor, som kom för att titta på de flygmaskiner som 16 olika konstruktörer visade upp på Gärdet i Stockholm. Sedan dess har otaliga flyguppvisningar visats upp i Sverige, i regi av passionerade privatpersoner eller arrangerade av försvarsmakten.

Att arrangera en flyguppvisning

HassleholmsFlygklubbIntresset för flygplan och flygning var under en period så stort att uppvisningar arrangerades lite här och där, t.ex. i liten stil av kommuner och på marknader. I flygets vagga var PR och evenemangskoordination en relativt lätthanterad historia eftersom det egentligen bara fanns tillgång till ett litet antal medier. Med hjälp av affischer, tidningsannonser och mun-till-mun-propaganda gjorde man folk uppmärksamma på kommande tillställningar. Idag kan det vara smart att anlita ett produktionsbolag som hjälper dig, om du brinner för att arrangera en flyguppvisning. Inte bara medier ska hanteras, utan även föreskrifter och lagliga ramar är viktiga att hantera på rätt sätt. Med ett produktionsbolag vid din sida har du hjälp av proffs som kan sin sak. För att få genomföra en flyguppvisning är det nödvändigt att få ett tillstånd utfärdat från den lokala polismyndigheten som ansvarar för flyguppvisningens område. Dessutom är det obligatoriskt att engagera en uppvisningsledare, som ska vara godkänd av Transportstyrelsen och ha ett behörighetsbevis som är giltigt.

Svenska försvarsmakten visar framfötterna

När det gäller Försvarsmaktens flyguppvisningar så arrangeras dessa årligen. På olika platser runtom i Sverige arbetar Försvarsmakten med att visa upp sin organisation och ge exempel på hur den fungerar. En vanlig plats för dessa arrangemang är Malmen i Linköping. Det här området har varit en militär angelägenhet ända sedan 1600-talet och är det ännu idag. Här visas under uppvisningsdagarna exempel på försvarets olika flygplan upp och portarna står naturligtvis öppna för allmänheten. På Malmen hör idag garnisonen i Linköping hemma. Här huserar både flygskolan och helikopterflottiljen, liksom transport- och specialflygenheten och ytterligare viktiga komponenter i försvarets militära luftenheter. Att Försvarsmakten har en naturlig relation till flygplan p.g.a. deras möjliga insats i konflikt- och krissituationer är rätt självklart. I Sverige finns det dock även ett stort antal hobbyflygare med privata, små flygplan. Vad driver dem till att ta flyglicens för att flyga dessa mindre flygplan? Möjligen hänger den här strävan ihop med den dröm människan alltid haft om att kunna flyga. Känd i skrift är den redan från Ikarus vingbygge i den grekiska mytologin och det är ett ständigt återkommande tema för människan att vilja vara flygkunnig. Flygplanet kombinerar teknikintresset med uppfyllandet av denna dröm, med flygplanets hjälp får vi vingar.