Okategoriserade

Ta flygcertifikat

För många är det en dröm att kunna sväva bland molnen och känna sig fri som en fågel. En dröm som många inte uppfyller för att de inte vet att det är möjligt att ta flygcertifikat. Du behöver inte plugga till pilot eller jobba inom flygbolag för att ta ett flygcertifikat utan du kan göra det bara för att ha certifikatet som ett intyg. När du tar flygcertifikat kan du till exempel använda det för att flyga egna privatplan som du antingen hyrt in eller äger själv. Ett effektivt sätt att resa antingen i tjänst eller som hobby.

Flyg plan med passagerare

Anledningen till att många inte uppfyller sin dröm kan vara att de inte vet hur man tar flygcertifikat. Ett flygcertifikat är den perfekta julklappentill den flygintresserade och det börjar med en utbildning som går under namnet Private Pilot License, PPL. Detta certifikat ger dig tillåtelse att flyga mindre plan när de är bra utsikt det vill säga bra flygväder. Du kan sedan bygga på detta certifikat om du vill flyga större flygplan och flyga nattetid och i andra väderleksförhållanden. När du har PPL-certifikatet får du även ta med dig passagerare i flygplanet dock får du inte göra det kommersiellt, vilket innebär att du inte får ta betalt av passagerarna.

Undersökning och utbildning

Innan du börjar med utbildningen måste du genomgå en läkarundersökning där läkaren kollar så du uppfyller de medicinska krav som ställs på piloter. Undersökningen ska inte göras hos vilken läkare som helst utan det ska vara av en av läkarna som du hittar hos Transport-styrelsen. Efter undersökningen börjar både den teoretiska samt den praktiska utbildningen på att bli en pilot. Den teoretiska utbildningen sägs sammanfatta ungefär 120 timmars undervisning och du kan påbörja den praktiska medan du gör den teoretiska utbildningen. Priset för att ta ett flygcertifikat ligger på ca 100 000 kronor och för att få behålla det år efter år görs det en kontrollflygning vartannat år.