Flyguppvisningar

Patrouille de France

Gruppens fulla namn är Patrouille Acrobatique de France, men det förkortas ofta till Patrouille de France eller PAF. Det är den äldsta officiella flyguppvisningsgruppen i världen, och bildades 1931.

Gruppens första flyguppvisning flögs av instruktörerna på den lokala flygskolan i Étampes-Mondésir, där uppvisningen skedde. De använde sig av plan av modellen Morane-Saulnier MS-230. Efter detta leddes gruppen, som kallade sig Patrouille d’Étampes, av kapten Pierre Fleurquin, och under åren 1932-1939 fick gruppen ett mycket gott rykte, så gott att den valdes för att representera Frankrike på internationella evenemang. Gruppens aktiviteter skulle dock tvingas upphöra under andra världskriget.

Efter kriget skapades en akrobatisk flyggrupp med piloter ur det franska flygvapnet. Gruppen leddes av kapten Perrier, som var en av de före detta medlemmarna av Patrouille d’Étampes. Gruppen rönte stora framgångar och blev mycket populära, vilket ledde till att flera liknande grupper bildades inom flygvapnet. Namnet Patrouille de France uppstod efter att en kommentator vid en uppvisning av en av dessa grupper kallade dem just detta. Fyra grupper uppträdde regelbundet på nationella och internationella evenemang under 50-talet. 1964 drabbades flygvapnet dock av budgetreduceringar, vilket resulterade i att en av grupperna fick läggas ner. För att värna om Patrouille de France bildade dock Frankrikes försvarsminister en officiell grupp med namnet Patrouille de l’École de l’air. 1982 bytte man ut gruppens dåvarande flygplan av typen Fouga Magister mot Dassault-Breguet/Dornier Alpha Jet-plan, vilka de flyger med än idag. Innan dess har gruppen också flugit med plan av modellerna Republic F-84 G Thunderjet, Dassault Ouragan och Dassault Mystère IV. Planen har alltid varit målade i rött, blått och vitt, och istället för maskingevär har planen utrustats med rökgeneratorer för at kunna skapa rökstrimmor i Frankrikes färger under uppvisningar.Patrouille de France 1

Gruppen satte ett rekord redan när den bildades genom att var först i världen, och den fortsätter i samma anda. År 2009 satte gruppen återigen ett rekord, när major Virginie Guyot blev den första kvinnan någonsin att leda en flyguppvisningsgrupp. Hon utsågs då till charognard, och hon är (hittills) fortfarande ensam om att inneha den positionen som kvinna.

Under 2014 kommer gruppen att flyga på 74 olika evenemang och uppvisningar i Frankrike, och besöka 7 olika städer i övriga Europa för att göra flera uppvisningar där.