Flyguppvisningar

Blue Angels

Blue Angels är namnet på flyguppvisningsskvadronen som tillhör USA:s flotta. Gruppen är den näst äldsta officiella flyguppvisningsgruppen i världen, då den bildades efter andra världskriget, 1946. Det fanns flera bakomliggande orsaker till att gruppen bildades. Ordern utfärdades av amiral Chester Nimitz, och syftet med Blue Angels var att de skulle öka flottans moral, demonstrera flottans styrka i luftburen strid och bevara allmänhetens intresse för flottans flygvapen. Dessutom ville man öka stödet för flottan både hos allmänheten och bland politikerna, för att få en större del av den allt mindre försvarsbudgeten. Örlogskaptenen Roy Marlin ”Butch” Voris valdes för att sätta samman de ursprungliga Blue Angels, eftersom han var känd som ett av flygaressen från andra världskriget. De övriga ursprungliga medlemmarna, handplockade av Voris, var kapten Maurice ”Wick” Wickendoll, kapten Mel Cassidy, örlogskapten Lloyd Barnard, kapten Al Taddeo och kapten Gale Stouse. Tillsammans tränade de in en första uppvisningsrutin i hemlighet över Everglades i Florida. Deras första uppträdande, den 10 maj 1946, var inför officerer i flottan, och mottogs med entusiastiska applåder.

På den här tiden flög Blue Angels plan av typen Grumman F6F-5 Hellcats, och redan då var planen målade i de numera välkända blå och gula färgerna. Gruppen blev snart kända i hela världen för sina akrobatiska konster, vilket inte var en slump: Voris gick tidigt in med inställningen att de skulle bli bäst – framförallt bättre än USA:s Army Air Corps.Blue Angels 2

Blue Angels upplöstes en period under 1950 på grund av Koreakriget. Dels berodde det på att det var brist på piloter i kriget, och dels fanns det inga plan att avvara för flyguppvisningar. Medlemmarna i Blue Angels blev därför inkallade för att tjäna i kriget, och utgjorde kärnan i flygenheten VF-191, Satan’s Kittens. Efter kriget återbildades gruppen, återigen med Voris som befälhavare.

Idag flyger Blue Angels plan av modellen F/A-18 Hornet, och deltar i fler än 70 uppvisningar i USA varje år. Man uppskattar att ungefär 11 miljoner åskådare ser dem på dessa 70 shower, där de fortfarande visar upp många av de teknikerna som användes 1946. Totalt beräknas 260 miljoner människor ha sett Blue Angels flyga.

Om du vill veta mer om Blue Angels finns ett stort utbud av tv-kanaler på Canal Digital, som ger dig tillgång till dokumentärer om en rad olika ämnen, bland annat flyghistoria.